Arvibase: Web Catalogue

Occurrences / Vorkommen

Follow the links ... Folgen Sie den Verbindungen ...

Home Genera Species Publications Localities

Poland
Zalesiaki 1A/13

Country : Poland
Outcrop : Zalesiaki 1A/13
Position : 51ø 6' 0" N - 18ø 56' 0" E
Age : Early Pleistocene (Calabrian)
Lithostratigraphy : karst
Species
Allophaiomys nutiensis CHALINE 1972
Allophaiomys praehintoni RABEDER 1981
Clethrionomys hintonianus KRETZOI 1958
Lemmus sp.
Microtus middendorffi POLJAKOV 1881
Mimomys intermedius NEWTON 1881
Mimomys pusillus MEHELY 1914
Pliomys episcopalis MEHELY 1914
Praedicrostonyx compitalis ZAZHIGIN 1976

This database was created using PaleoTax 2.3.

Updated 20.04.2011 - © Alexey Tesakov.