Arvibase: Web Catalogue

Occurrences / Vorkommen

Follow the links ... Folgen Sie den Verbindungen ...

Home Genera Species Publications Localities

Russia, Nizhnyi Novgorod Oblast
Berezovka

Country : Russia
Region : Nizhnyi Novgorod Oblast
Outcrop : Berezovka
Position : 55ø 20' 27.5" N - 43ø 51' 31.9" E
Age : Early Middle Pleistocene
Lithostratigraphy : fluviatile
Species
Clethrionomys acrorhiza KORMOS 1933
Lagurus sp.
Microtus arvalidens KRETZOI 1958
Microtus gregaloides HINTON 1923
Microtus middendorffi POLJAKOV 1881
Microtus oeconomus PALLAS 1776
Mimomys intermedius NEWTON 1881
Mimomys pusillus MEHELY 1914
Pliomys episcopalis MEHELY 1914

This database was created using PaleoTax 2.3.

Updated 20.04.2011 - © Alexey Tesakov.